Ordinanze 2015

Categoria: Ordinanze
Data di pubblicazione: 8 gennaio 2015

Sindacali
ordinanza sindacale n. 01.15
ordinanza sindacale n. 02.15
ordinanza sindacale n. 03.15
ordinanza sindacale n. 04.15
ordinanza sindacale n. 08.15
ordinanza sindacale n. 09.15
ordinanza sindacale n. 10.15
ordinanza sindacale n. 11.15
ordinanza sindacale n. 12.15
ordinanza sindacale n. 13.15
ordinanza sindacale n. 14.15
ordinanza sindacale n. 15.15
ordinanza sindacale n. 16 annullata
ordinanza sindacale n. 17.15
ordinanza sindacale n. 18.15
ordinanza sindacale n. 19.15

 

Polizia Municipale

ordinanza polizia municipale  n. 01.15
ordinanza polizia municipale  n. 02.15
ordinanza polizia municipale  n. 04.15
ordinanza polizia municipale  n. 05.15
ordinanza polizia municipale  n. 06.15
ordinanza polizia municipale  n. 08.15
ordinanza polizia municipale  n. 09.15
ordinanza polizia municipale  n. 10.15
ordinanza polizia municipale  n. 11.15
ordinanza polizia municipale  n. 13.15
ordinanza polizia municipale  n. 15.15
ordinanza polizia municipale  n. 16.15
ordinanza polizia municipale  n. 17.15
ordinanza polizia municipale  n. 18.15
ordinanza polizia municipale  n. 19.15
ordinanza polizia municipale  n. 20.15
ordinanza polizia municipale  n. 21.15
ordinanza polizia municipale  n. 22.15
ordinanza polizia municipale  n. 23.15
ordinanza polizia municipale  n. 24.15
ordinanza polizia municipale  n. 25.15
ordinanza polizia municipale  n. 26.15
ordinanza polizia municipale  n. 27.15
ordinanza polizia municipale  n. 28.15
ordinanza polizia municipale  n. 29.15
ordinanza polizia municipale  n. 30.15

Area Tecnica  – Area Urbanistica

ordinanza  n. 01.15
ordinanza n. 02 (annullata)
ordinanza  n. 03.15
ordinanza  n. 04.15
ordinanza  n. 05.15
ordinanza  n. 06.15
ordinanza  n. 07.15
ordinanza  n. 08.15
ordinanza  n. 09.15
ordinanza  n. 10.15
ordinanza n. 11 (annullata)
ordinanza n. 12 (annullata)
ordinanza n. 13 (annullata)
ordinanza  n. 14.15
ordinanza  n. 15.15
ordinanza n. 16 (annullata)
ordinanza n. 17.15
ordinanza  n. 18.15
ordinanza  n. 19.15
ordinanza n. 20.15 
ordinanza n. 21.15
ordinanza n. 22.15
ordinanza n. 23.15
ordinanza n. 24.15
ordinanza n. 25.15
ordinanza n. 26.15
ordinanza n. 27 (annullata)
ordinanza  n. 28.15

 

Allegati